Startålder och språklig utveckling i franska

Projektbeskrivning

Med det ökande intresset i Sverige för flerspråkiga skolor och förskolor med språk som franska, tyska etc har också betydelsen ökat för forskning kring denna typ av språkinlärning. Enligt en enhällig forskning ger tidig exponering för ett språk klart bättre resultat än traditionell undervisning i grund- eller gymnasieskolan. Projektet syftar till att närmare utreda startålderns betydelse för språkutvecklingen i franska. Studier görs av språkinlärningens tidiga faser, utvecklingen över tid och av språkutvecklingens avancerade stadier. Läs mer...

Projektmedlemmar

Forskningsassistenter (transkriptioner)
  • Maja Cronqvist
  • Hannah Driveklepp
  • Frida Gedda Splendido

Finansiering

Vetenskaplig slutrapport 2012 / Scientific report

Sidansvarig: Suzanne.Schlyterrom.luse | 2020-02-21