Nordlund 33. Gustafsson, Anna W, "Stärkande samtal – fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården"

Anna W Gustafsson, "Stärkande samtal – fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården"