Direkt profil: ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i franska

I dag lär man sig språk på olika sätt: i skolan, i hemmet, genom vistelse i målspråkslandet utan undervisning etc. vilket ställer högre krav på att kunna värdera en inlärares/elevs språkkunskaper på ett sätt som inte är kopplat till undervisningen i språk, t ex genom fri produktion. Fri skriftlig produktion är också ett pedagogiskt mycket viktigt hjälpmedel, som motiverar eleverna till en kommunikativ användning av språket. Svårigheten är dock att precist bedöma resultatet av fri produktion och arbetsbördan att ge eleverna feedback på deras texter är enorm.

Vårt projektet syftar bl a därför till att utveckla en delvis automatisk analys av skrivna inlärartexter. Det gäller svensktalande som lär sig franska i olika situationer. Undersökningen utgår från projektdeltagarnas tidigare forskning om talspråksutveckling. Projektet utgör ett troligen unikt försök att kombinera dels empirisk inlärningsforskning och datorlingvistik, dels forskning och pedagogisk utveckling. Ett datorprogram, Direkt Profil, håller på att utvecklas som skall användas som metodologiskt stöd för forskningen om hur svenskar skriver franska. Det är ett antal grammatiska mönster och böjningsfenomen som programmet skall analysera. På några års sikt öppnas flera möjligheter till praktiskt pedagogiska tillämpningar inom i första hand områdena självdiagnos och nivåbedömning av fritt producerad text.

Projektet startade 2003 och är ett samarbete mellan f.d. Romanska institutionen (nu SoL) (LU) och Institutionen för datavetenskap (LTH).

Projektet stöddes under perioden 2005-2008 av Vetenskapsrådet

 

En andra prototyp av Direkt Profil (2.0) finns nu att prova på denna adress:

profil.sol.lu.se

 

Du kan prova programmet med det förinställda gästkontot. 

Du kan också skapa en egen Användarprofil. Lösenordet är satt till: xxx

Synpunkter, frågor och kommentarer tas tacksamt emot

Jonas.Granfeldt@rom.lu.se

Workshop in the Swedish Language Technology conference 27-28th October 2006:
"Applications for Language Education and Assessment"

Organized by Pierre Nugues and Jonas Granfeldt. More information here

Sidansvarig: itht.luse | 2023-05-02