About CSS

The Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) is an organization founded in 2010 and based on a close collaboration between the Institute for Nordic Studies and Linguistics (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab [INSS]) at the University of Copenhagen and the Centre for Languages and Literature (Språk- och litteraturcentrum [SOL]) at Lund University.

Our overarching goal is to increase connections and collaborations between the international world of Scandinavian Studies and the Nordic world of national-oriented humanities.

To achieve this we arrange conferences, workshops and symposiums to build research networks and international communities. We have created a news portal for the field – IWCSS – and we continually produce open access publications with contributions from scholars around the world.  We are also involved in non-academic projects where expertise in the Nordic languages and culture may be of use to the society at large.

Mer konkret har CSS två huvuduppgifter: 

  1. Å ena sidan vill vi exportera den skandinaviskt orienterade forskningen och utbildningen vid Lunds respektive Köpenhamns universitet till skandinavister i andra länder, exempelvis genom att arrangera kurser, seminarier, symposier och konferenser för utländska forskare, phd-studenter och master-studenter. Medan intresset för den nordiska kulturen och det nordiska samarbetet under senare år har varit vikande i våra egna länder, tycks intresset för Norden ha blivit desto större utomlands, kanske framförallt i Östeuropa och i Asien, där det pågår en våldsam ekonomisk expansion och där det nordiska välfärdssamhället för många har kommit att framstå som ett ideal.
     
  2. Å andra sidan vill vi importera ett internationellt perspektiv på vår inhemska forskning och utbildning. Många forskare och lärare vid våra institutioner har insett att ett strikt nationellt studium av nordiska språk och nordisk kultur inte längre är hållbart i en värld präglad av globalisering. Vi måste helt enkelt vidga perspektivet och studera den nordiska kulturen i förhållande till andra kulturer, både västerländska och icke-västerländska. Därför bör vi i vår forskning och utbildning lägga stor vikt vid sådana teman som utmärker Norden i ett internationellt sammanhang, till exempel frågor som berör modernitet och välfärd, natur och miljö, jämlikhet och genus, barn- och ungdomskultur.