Publikationer

Böcker

Höög, Victoria (1999). Upplysning utan förnuft. Begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion.

Savin, Kristiina (2011). Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Lund: Sekel bokförlag.

 

Artiklar

Höög, Victoria