TIMI - Forum för tidigmodern idéhistoria vid LU

Forum för tidigmodern idéhistoria syftar till att främja idéhistorisk forskning genom att skapa och förmedla kommunikation mellan tidigmoderna forskare. Vi finns vid idé-och lärdomshistoria, Institutionen vid Kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Vårt arbete har olika former som exempelvis:

  • Seminarier och workshops
  • Forskningsprojekt
  • Artikel- och bokutgivning
  • Samarbete med andra nätverk

 

Anmäl dig till nätverket genom att klicka här och skicka ett email om du vill vara med. Efter det kan du såväl ta del av aktiviteter som själv maila om aktiviter som är intressanta för nätverket. Vår förhoppning är att listan ska bli ett forum för en aktiv och stimulerande forskningsdiskussion.