Information för deltagare: Skattning och intervju

Sidan är under konstruktion.

Här kommer du som deltar (eller överväger att delta) i vår skattnings- och intervjustudie om kroppsliga upplevelser vid autismspektrumtillstånd att hitta mer information om studien.

hörlurar