Information för deltagare: Intervjustudie

Sidan är under konstruktion.

Här kommer du som deltar (eller överväger att delta) i vår intervjustudie om kroppsliga upplevelser vid autismspektrumtillstånd att hitta mer information om studien.

Intresseanmälan

Vi planerar en intervjustudie om kroppsliga upplevelser hos vuxna med och utan autismspektrumtillstånd. Studien kommer att genomföras helt via nätet och deltagare får medverka i en intervju (via videosamtal) och fylla i ett skattningsformulär. Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information om studien är du välkommen att kontakta oss på: sensory.perceptionsenglund.luse

Dr. Jenny Hartman & professor Carita Paradis

hörlurar