lu.se

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Styrelse

Styrelse 1 juli 2019 - 30 juni 2021

  •     Carita Paradis, ordförande tom 2020-12-31
  •     Johan Stenström, sekreterare
  •     Magnus Jerneck, tom 2020-12-31
  •     Inger Enkvist
  •     Conny Lindhe (adjungerad), skattmästare