lu.se

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sammankomster

7 februari 2018   kl. 18.30   Edens hörsal

Professor Stephan Borgehammar: Nordens äldsta bevarade byggnad? Dalby kyrkas värde i historia och nutid. 

Föredraget är det första i en serie av fyra som inleder Vetenskapssamfundets hundraårsjubileum. Dessa föredrag i Edens hörsal är öppna för allmänheten.

20 februari 2018

Plenum med föredrag av professor Thomas Kaiserfeld: Förändring och stabilitet i vetenskapliga sällskap: exemplet Kungl. Vetenskapsakademien från politisk kamporganisation till Nobelpris.

7 mars 2018   kl. 18.30   Edens hörsal

Professor Boel Flodgren: Juridiken som exportvara - en aspekt av Brexit.

4 april 2018   kl. 18.30   Edens hörsal

Professor Svante Nordin: "Fakta" - ett nyord? Om fakta och fiktion i humanvetenskaperna.

11 april 2018  kl. 19.00   Piratensalen, Grand 

Gemensamt möte med Kungl. Fysiografiska Sällskapet

Professor Lynn Åkesson: Avfall i överflöd - om konsumtionssamhällets mörka baksida.

2 maj 2018   kl. 18.30   Edens hörsal

Professor Marianne Gullberg: Säger en gest mer än tusen ord? Sant och osant om gester hos språkinlärare och andra.