lu.se

Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sammankomster

26 februari 2019   

Plenum med föredrag av professor David Dunér: Swedenborgs resa till Italien

11 mars 2019     

Styrelsemöte

3 april 2019 

Gemensamt möte med Kungl. Fysiografiska Sällskapet

2 maj 2019   

Styrelsemöte

26 augusti 2019    

Styrelsemöte

15 oktober 2019      

Plenum med föredrag av professor Eva Haettner Aurelius om Drottning Kristinas jag - en föreställning på världens teater

 

26 november 2019    

Årsmöte