Sammankomster

 

22 januari 2020     

Styrelsemöte

10 februari 2020    

Plenum med föredrag av professor Anne-Marie Leander Touati: Det svenska Pompeji-projektet - ett långsiktigt arbete

18 mars 2020    

Styrelsemöte

29 april 2020  

Gemensamt möte med Kungl. Fysiografiska Sällskapet. Professor Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, kommer att tala, dels om ordboksarbetet som sker i Lund, dels om Nobelpriset.

26 maj 2020   

Styrelsemöte