Om samfundet

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (KHVSL), akademi vid Lunds universitet, instiftad 1918 i samband med universitetets 250-årsjubileum på initiativ av professorn i estetik Ewert Wrangel. Samfundet har till syfte att främja humanistisk vetenskap och att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i södra Sverige. Inom samfundet finns fem avdelningar:
  • för religionsvetenskap,
  • för rätts- och samhällsvetenskaper,
  • för filosofisk-historiska vetenskaper,
  • för språkvetenskaper samt
  • för övriga vetenskaper och för framstående förtjänst om humanistisk vetenskaplig forskning.
Ordförande är professor Carita Paradis, ständig sekreterare professor Johan Stenström och skattmästare advokaten Conny Lindhe. Medlemskap i Samfundet förkortas LLHS.