lu.se

Nordlund

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nordlund 27. Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Titelsida

Förord

Petra Bodén: ”Rosengårdssvensk” fonetik och fonologi∗

Lena Ekberg: ”… sån svensk å blond å sånt du vet.” Lexiko-grammatiska drag i Malmöungdomars talspråk

Gudrun Svensson: Funktion och betydelse hos duvet i två gymnasistgrupper i Malmö