lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Presentationer och publikationer

Publikationer

Sundqvist, P., Sandlund, E., Källkvist, M., Fredholm, K., & Dahlberg, M. (in press). Ömsesidighet i framtidens praktiknära språkklassrumsforskning: ASLA-symposiets panelsamtal med forskare, lärare och elever. I Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (red.). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april 2018. Karlstad: Karlstad University Press.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). English Only in Multilingual Classrooms?. LMS - Lingua, 2017(4), 27-31.

  Öppna föreläsningar

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21-22 april.

   

  Fortbildning

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv. Leda Lärande, Stockholms stad, 3 oktober 2018.

  Seminariepresentationer

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Engelsk språkvetenskap, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 16 februari.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms: A Project Presentation. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 25 april.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multulingual Spaces? Language Practices in English Classrooms; A Project Presentation. Minisymposium in English Linguistics and Literature, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 15 maj.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Flerspråkiga praktiker - en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 5 oktober.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). MultiLingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Högre språkvetenskapliga seminariet, Linnéuniversitetet, 20 februari.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Lärares övertygelser och praktiker - En enkätstudie om flerspråkighet i engelskundervisningen. Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 12 juni.

  Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms - Focus on a Questionnaire Study. Seminarium: Aktuell forskning inom Sektion 4, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 24 augusti.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium på EdLing-dagen, Linnéuniversitetet, 11 september.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora, Linnéuniversitetet, 12 oktober.

  Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H., & Sandlund, E. (2018). MultiLingual Spaces? A Project Presentation and Initial Results. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 16 oktober.

  Sundqvist, P., Sandlund, E., Gyllstad, H. & Källkvist, M. (2018). MultiLingual Spaces – Language practices in English classrooms. Design, data och några färska forskningsresultat. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet, 18 oktober.

  Ljung Egeland, B. (2018). Elevers uppfattningar om flerspråkighet i engelskundervisningen. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet, 18 oktober.

  Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2018). Investigating multilingualism in intact 9th grade English classrooms – challenges and solutions when designing an intervention study. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 4 december.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Källkvist, M. (2018). MultiBAP – An instrument for mapping teacher beliefs and practices about multilingualism. Forskningsdag, Institutt for Laererutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo, 13 december.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Spaces? En studie av flerspråkighet i engelskundervisningen. Språklärardagen - Vetenskapliga perspektiv på språkinlärning och språkundervisning. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 12 februari.

  Konferenspresentationer

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Presentation vid konferensen Translanguaging: Researchers and Practitioners in Dialogue, Örebro universitet, Sverige, 28-29 mars.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Language Practices and Ideologies among English Teachers in Sweden. Presentation vid konferensen Language, Identity and Education in Multilingual Contexts, Dublin, Irland, 1-3 februari.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Developing and Validating a Questionnaire to Map Teacher Beliefs and Practices Relating to Multilingualism. Presentation vid ASLA:s symposium 2018, Karlstads universitet, 12-13 april.

  Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Teacher beliefs and practices – multilingualism in English classrooms. Presentation vid konferensen Exploring Language Education (ELE), Stockholm, Sverige, 18-20 juni.

  Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). English Only in Multilingual Classrooms? A study of students' self-reported practices and attitudes. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Atlanta, USA, 9-12 mars.