Forskare

Medlemmarna i bildgruppen i nuläget är:

  • Olof Jarlman, docent i medicin, föreståndare för Lund University Research Program in Medical Informatics
  • Torsten Weimarck, professor, konsthistoria och visuella studier
  • Moa Goysdotter, doktorand, konsthistoria och visuella studier
  • Björn Fritz, doktorand, konsthistoria och visuella studier
  • Gunnar Broberg, professor, idé- och lärdomshistoria
  • Kristiina Savin, doktorand, idé- och lärdomshistoria
  • Robert Willim, forskare, etnologi
  • Mats Jönsson, forskarassistent, filmvetenskap
  • Fredrik Kahl, docent, Mathematical Imaging Group at the Centre for Mathematical Sciences, Lund Institute of Technology, Lund University.