SFSS 38

Bönerna är uppställda efter vem de är riktade till, och böner ur en och samma handskrift finns därför utplottrade på flera ställen i utgåvan.

 Övriga volymer i SFSS

Sida

Bön nr

Bön

Hskr

3

1a

Fader vår

Ups C 381

3

1b

Fader vår

Ängsö

4

1c

Fader vår(inklusive 94a)

Ups C 50

4

1d

Fader vår

Holm fragm

5

1e

Fader vår

Holm X BA

6

2

Gud Fader

Holm A 43

6

3

Gud Fader

Holm A 43

7

4

Gud Fader (Augustini bön)

Holm A 38

7

5

Heliga Trefaldighet

Holm X BA

9

6

Heliga Trefaldighet

Holm A 43

14

7

Heliga Trefaldighet

Holm A 43

17

8

Heliga Trefaldighet

Holm A 37

18

9

Heliga Trefaldighet

Holm A 43

21

10

Heliga Trefaldighet

Holm X GM

22

11

Heliga Trefaldighet

Ups C 50

24

12

Heliga Trefaldighet

Holm A 37

25

13

Heliga Trefaldighet

Berol T Lat 71

27

14

Helig Ande

Holm A 43

28

15

Helig Ande

Holm X BA

28

16

Helig Ande

Ups C 12

35

17

Vår Herre

Holm X GM

37

18

Jesus Kristus

AM 422

47

19

Vår Herres lif och pina

Berol T Lat 71

59

20

Jesus Kristus

Holm A 43

61

21

Jesus Kristus

Holm A 43

63

22

Jesus Kristus

Holm A 43

63

23a

Jesus Kristus

Holm A 49

65

23b

Jesus Kristus

AM 422

66

24

Jesus Kristus

Berol T Lat 71

67

25

Jesus Kristus

Holm X GM

67

26

Jesus Kristus (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

Berol T Lat 71

68

27

Vår Herre

Berol T Lat 71

69

28

Vår Herre

Holm A 37

70

29

Kristi lekamen

Holm A 49

72

30

Jesus inför sin domare

Holm X BA

75

31

Kristi pina (variant i SFSS 14:4)

Berol T Lat 71

83

32a

Femton böner till Kristi pina

Holm A 49

88

32b

Femton böner till Kristi pina

Holm A 43

93

33

Vår herres pina

Holm A 43

95

34

Kristi pina

Holm X GM

95

35

Kristi pina

AM 422

97

36

Kristi pina

Sko 156

97

37

Vår Herres pina (Ambrosii bön)

Holm A 37

101

38

Guds pina

Berol T Lat 71

102

39

Kristi pina (jfr tillägg)

Holm A 38

102

40

Kristi pina

Ups C 12

103

41

Kristi pina

Holm A 37

105

42

Kristi pina i hans fem sinnen

Ups C 50

109

43

Kristi pina på korset

Ups C 12

112

44

Kristi pina död och uppståndelse

Ups C 12

114

45

Kristi pina och död (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

Sko 8

118

46

Kristi lekamen (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

Sko 8

123

47

Nattvardsböner, före och efter sakramentet

Berol T Lat 71

127

48a

Nattvardsböner, före och under sakramentet

Holm Schürer

132

48b

Nattvardsböner: tillägg

Giess 881

132

49

Nattvardsböner, före och under mässan

Holm A 37

135

50

Nattvardsbön (variant till 49:4)

Ups C 22

136

51

Nattvardsböner, före sakramentet

Ups C 12

144

52

Kristi lekamen, före nattvarden

Holm A 36

147

53

Kristi lekamen

Berol T Lat 71

148

54a

Kristi lekamen

Holm A 38

149

54b

Kristi lekamen

Sko 8

149

55

Nattvardsböner före sakramentet

Berol T Lat 71

151

56

Nattvardsböner före sakramentet

Holm A 37

154

57

Nattvardsbön före sakramentet

Holm A 43

155

58

Nattvardsbön före sakramentet (variant till 56:2)

Sko 8

157

59

Nattvardsböner före sakramentet

Giess 881

158

60

Nattvardsböner

Holm X DN

160

61

Nattvardsbön före sakramentet

Holm X DN

161

62

Nattvardsböner

Holm X DN

161

63

Nattvardsbön före sakramentet

Holm A 43

165

64

Nattvardsböner under mässan

Berol T Lat 71

166

65a

Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes

Holm A 43

167

65b

Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes

Holm Rål 11

168

66

Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes

Holm A 38

169

67

Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes

Ups C 12

170

68

Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes

Berol T Lat 71

171

69

Nattvardsböner efter sakramentet

Ups C 12

174

70

Nattvardsbön efter sakramentet (variant till 69:2)

Holm A 43

175

71

Nattvardsbön efter sakramentet

Berol T Lat 71

175

72

Nattvardsbön efter sakramentet

Berol T Lat 71

176

73

Jesu Kristi moders fem bedrövelser

Holm A 49

178

74

Kristi sårs antal

Holm A 49

180

75

Jesu fem sår

Holm A 43

184

76

Jesu fem sår

Ups C 50

187

77

Jesu axelsår

Holm X BA

187

78

Jesu axelsår

Holm A 43

188

79

Jesu axelsår

Holm X BA

190

80a

Kristi Veronica (ansiktsbild)

Holm A 43

190

80b

Kristi Veronica (ansiktsbild)

Holm A 38

191

81

Vår Herres sju band

Holm A 43

197

82

Vår Herres heliga blodsdroppar

Holm X BA

198

83

Jesu hjärta

Berol T Lat 71

199

84

Jesu hjärta

Holm A 43

200

85

Jesu hjärta

Holm A 43

201

86

Jesu hjärta

Berol T Lat 71

201

87

Heliga korset

Holm A 43

202

88

Heliga korset

Holm A 38

203

89

Kristi kors

Holm X DN

205

90

De sju orden på korset: rubrik

Giess 881

205

90

De sju orden på korset

Holm A 37

207

91

Jesu törnekrona

Holm X BA

208

92

Kristi uppståndelse (Mechtilds bön; variant i SFSS 32

Sko 8

210

93

Jesu Kristi värk i hans dödsstund

Holm A 37

213

94b

Ave Maria (94a ingår i 1c)

Holm fragm

213

94c

Ave Maria

Holm X BA

214

95

Jungfru Maria

Ups C 50

214

96

Jungfru Maria

Holm X DN

215

97

Jungfru Maria (Augustini bön)

Holm A 43

217

98

Jungfru Maria (Bernhards bön)

Holm A 43

218

99

Jungfru Maria (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

Sko 8

223

100

Jungfru Maria (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

Berol T Lat 71

224

101

Jungfru Maria

Holm X DN

225

102

Jungfru Maria, inför hennes beläte

Holm A 43

226

103

Jungfru Maria, inför hennes beläte

Ups C 12

227

103

Jungfru Maria, inför hennes beläte: tillägg

Giess 881

227

104

Jungfru Maria, om beskydd

Ups C 475

227

105

Jungfru Maria, om bistånd

Holm A 43

228

106

Jungfru Maria, om nåd och hjälp

Holm A 43

229

107

Jungfru Maria, om hjälp och hugnad i dödsstunden

Holm A 43

230

108

Jungfru Maria, bön för nunnor

Holm X BA

231

109

Jungfru Maria

Holm X BA

231

110

Jungfru Maria

Berol T Lat 71

232

111

Jungfru Maria

Berol T Lat 71

233

112

Jungfru Maria

Holm A 38

233

113

Jungfru Maria, före nattvarden (Mechtid, jfr SFSS 32)

Berol T Lat 71

235

114

Jungfru Maria, före nattvarden

Holm A 43

236

115

Jungfru Maria, före nattvarden

Holm X DN

236

116

Jungfru Maria, under nattvarden

Holm A 43

237

117

Jungfru Maria, efter nattvarden

Holm X BA

238

118

Jungfru Maria, när man går till sängs

Sko 156

238

119

Jungfru Maria, under sjukdom

Ups C 74

239

120

Jungfru Maria, för alla stånd

Ups C 12

240

121

Läsning av J Marie psaltare

AM 422

241

122

Jungfru Marie Rosenkrans: början

Holm X BA

242

122

Jungfru Marie rosenkrans: huvudpartiet

AM 422

251

123a

Jungfru Marie fem salutationes

Ups C 12

260

123b

Jungfru Marie fem salutationes

Holm A 49

274

123c

Jungfru Marie fem salutationes

Holm A 43

278

124

Jungfru Marie bedrövelser

Giess 881

280

125

Jungfru Marie bedrövelser

Holm A 37

285

126

Jungfru Marie bedrövelser

Holm A 43

290

127

Jungfru Marie bedrövelse

Ups C 23

291

128

Jungfru Marie bedrövelse

Sko 8

292

129

Jungfru Marie sorg och bedrövelse

Ups C 68

296

130

Jungfru Marie sorg efter nedtagningen från korset

Holm X BA

298

131

Jungfru Marie sorg och glädje vid uppståndelsen

Holm X BA

300

132

Jungfru Marie sju fröjder

Giess 881

302

133

Jungfru Marie sju fröjder

Holm A 43

304

134a

Jungfru Marie fem fröjder

Holm A 43

307

134b

Jungfru Marie fem fröjder

Holm A 37

310

135

Jungfru Marie fem fröjder

Holm A 38

312

136

Jungfru Marie fem fröjder vid himmelsfärden

Holm A 37

316

137a

Jungfru Marie sju fröjder i himmelrike

Holm A 37

319

137b

Jungfru Marie sju fröjder i himmelrike

Ups C 68

321

138

Jungfru Marie lemmar (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

Sko 8

326

139

Jungfru Marie lemmar

Sko 8

332

140

Jungfru Marie lemmar

Holm X BA

334

141a

Jungfru Marie lemmar

Holm A 38

335

141b

Jungfru Marie lemmar

Holm X BA

335

142

Jungfru Marie hjärta

Holm A 43

336

143a

Jungfru Marie fem spjut

Holm A 37

338

143b

Jungfru Marie fem spjut

Sko 8

341

144

Jungfru Marie fem svärd

Holm A 43

344

145

Jungfru marie himmelfärd

Holm A 43

346

146

Junfru Maria och helgonen

Ups C 74

351

147

S Michael, ärkeänglar och alla helgon

AM 422

351

148

S Michael och alla ärkeänglar

Ups C 12

352

149

Alla änglar

Holm A 38

353

150

Guds heliga änglar

Ups C 74

354

151

Din ängel

Holm A 38

355

151

Din ängel: annan fortsättning

Sko 8

356

152

Din ängel

Holm A 43

356

153

Din ängel

Ups C 74

357

154

Din ängel

Holm A 49

358

155

Änglar och alla helgon

Holm X DN

360

156

Apostlar, martyrer och confessorer

Sko 8

362

157

Alla apostlar

Holm X DN

364

158

Guds apostlar

Ups C 74

365

159

En sjuks bön till sin egen apostel

Ups C 74

365

160

Alla helgon

Holm A 37

367

161

Alla Guds helgon

Ups C 74

367

162

Skyddshelgon

Ups C 74

368

163

Heliga jungfrur

Sko 8

369

164

Heliga jungfrur

Sko 8

370

165a

Heliga tre kungar

Holm X BA

372

165b

Heliga tre kungar

Holm A 43

373

166

Femton nödhjälpare

Holm A 43

374

167a

Tio tusen riddare

Holm A 43

375

167a

Tio tusen riddare: annan början

Holm X BA

375

167b

Tio tusen riddare

Giess 881

376

168

Menlösa barn

Giess 881

377

169

S Agnes

Holm A 43

378

170

S Ambrosius

Berol T Lat 71

379

171

S Andreas

Holm A 38

380

172

S Andreas

Holm A 37

381

173

S Andreas

Holm X BA

382

174

S Anna

Holm A 43

383

174

S Anna: annan rubrik

Holm X BA

384

175

S Anna, hjonalagens fru

Holm A 43

384

176a

S Anna

Holm X BA

386

176b

S Anna

Sko 8

389

177

S Anna

Ups C 74

389

178

S Anna (Birgittinernorska)

Sko 156

390

179

S Appolonia

Holm A 43

390

180

S Augustinus

Holm A 43

391

181

S Barbara

Holm A 37

392

182

S Bartholomeus

Holm A 37

393

183

S Birgitta

Holm A 38

394

184

S Birgitta

Holm X BA

396

185

S Birgitta

Holm A 43

396

186

S Christophorus

Holm A 43

397

187

S Clara

Berol T Lat 71

398

188

S Dorothea

Holm A 43

399

189

S Dorothea

Giess 881

401

190

S Elisabeth

Berol T Lat 71

401

191

S Erasmus

Holm A 43

403

191

S Erasmus: annan början

Holm X BA

403

192

S Erik

Ups C 68

404

193

S Eufrasia

Berol T Lat 71

405

194a

S Franciscus

Ups C 19

406

194b

S Franciscus

Holm A 43

407

195a

Riddar S Göran

Holm A 43

408

195b

Riddar S Göran

Holm X BA

409

196

S Hieronymus

Holm A 43

410

197

S Hieronymus

Holm A 38

410

198

S Joachim

Holm A 43

411

199

S Joachim

Holm A 38

412

200

S Johannes döparen

Holm A 43

413

201

S Johannes döparen

Holm A 38

414

202

S Johannes evangelisten

Holm A 43

415

203

S Johannes evangelisten

Holm A 38

416

204

S Johannes evangelisten

Giess 881

418

205

S Josafat

Ups C 68

419

206

S Katerina (de Grecia)

Holm A 43

420

207a

S Katerina (de Grecia)

Berol T Lat 71

421

207b

S Katerina (de Grecia)

Holm X DN

422

208

S Katerina (de Grecia)

Sko 8

422

209

S Katerina (de Senis)

Holm A 43

423

210

S Katerina (av Sverige)

Holm A 43

425

210

S Katerina (av Sverige): annan rubrik

Holm X BA

425

210

S Katerina (av Sverige) tillägg

Giess 881

425

211

S Laurentius

Holm A 43

426

212

S Laurentius

Giess 881

427

213

S Margareta

Holm A 37

428

214

S Margareta

Holm A 43

429

215

S Maria Magdalena

Holm A 43

429

215

S Maria Magdalena: annat slut

Holm A 38

430

216

S Martin

Holm X BA

430

217

S Olaf

Ups C 68

431

218

S Paulus

Holm A 43

433

219

S Petrus

Holm A 37

433

220

S Petrus

Sko 8

434

221

S Petrus

Sko 8

434

222

S Petrus

Ups C 74

435

223

S Thomas

Berol T Lat 71

435

224

S Ursula

Holm A 43

441

225

Heliga Katerinas rosenkrans

Giess 881

443

226a

Läsning av vigilier i Vadstena

Ups C 12

443

226b

Läsning av vigilier i Vadstena

AM 422

444

227

Om nyttan av psaltarens läsning

Giess 881

444

228

För sig själv och en sin vän

Holm A 43

445

229

För sina enkanneliga vänner

Holm A 43

446

230

För föräldrar och vänner

Giess 881

447

231

För levande och döda

Sko 8

450

232

För våra ovänner

Holm A 37

451

233

För dem som pinas i döden

Holm A 43

452

233

För dem som pinas i döden: variantrubrik

Holm X BA

453

234a

För dem som pinas i döden

Ups C 12

454

234b

För dem som pinas i döden

Holm Rål 11

455

235

Kristi pina, för en avlidens själ

Holm A 38

457

236

Vid en avliden väns dödsbädd

Ups C 74

457

237

För en vän på hans yttersta

Ups C 74

458

238

För en döende vän

Ups C 74

459

239

För en nyss avlidens själ

Ups C 74

460

240

För en avliden

Ups C 74

461

241

För de avlidnas själar

Holm X BA

462

242

Om Guds Jungfru Marias och änglarnas beskydd

Holm X BA

465

243

Om beskydd mot allt ont

Holm X GM

466

244

Birgittas dagliga bön om helgonens förböner

Berol T Lat 71

468

245

Om hjälp mot synden makt (variant i SFSS 14:4)

Giess 881

469

246

Om Guds beskydd

Ups C 50

470

247

Om trons bevarande

Holm X DN

471

248

Birgittas bön om Guds miskund (variant i SFSS 14:4)

Giess 881

472

249

Om miskund i döden

Berol T Lat 71

472

250

För bedrövade

Ups C 12

473

251

Till att undfå Guds kärlek

Berol T Lat 71

473

252

För att få evig lycka

Holm X BA

474

253

Birgittas bön om miskund (variant i SFSS 14:4)

Holm A 49

475

254

Bön om miskund och syndaförlåtelse

Ups C 68

476

255

Om tålamod i bedrövelse

Holm A 43

477

256

Om tålamod i allsköns bedrövelse

Giess 881

477

257

För att få ånger och gråt för sina synder

Holm A 37

478

258

Birgittas bön om miskund i döden

Berol T Lat 71

479

259

Till att få syndernas förlåtelse i dödsstunden

Holm A 37

480

260

Om en god ändalykt

Holm A 38

481

261

För de fem sinnena

Giess 881

482

262

För syndare

Holm A 43

485

263

Daglig bön för syndare

Ups C 50

485

264

Till läsning för klosterfolk

Holm A 43

486

265

För klostersystrar

Holm X BA

488

266

För nunnor

AM 422

488

267a

För nunnor vid deras dagliga sysslor

AM 422

491

267b

För nunnor vid deras dagliga sysslor

Sko 8

492

268a

Birgittas dagliga bönesuckar (variant i SFSS 14:4)

Sko 8

493

268b

Birgittas dagliga bönesuckar

Ups C 475

493

269

För lösa och flygande tankar

Giess 881

494

270

För alla olika stånd

Holm A 43

496

271

Bönesuck till Guds och Jungfru Marias lov

Giess 881

496

272

Bönesuckar för syndare

AM 422

497

273

Bönesuck före arbetet

Giess 881

497

274

När man går till Guds hus

AM 422

500

275

För lekamens uppehälle

Holm X DN

500

276

Förr än man går till bords

Ups C 50

501

277

Efter måltid

Sko 8

502

278a

Söndagsbönen

Holm X BA

503

278b

Söndagsbönen

Holm A 43

505

279

Under sjukdom

Ups C 74

505

280

En sjuks bön mot djävulens försåt

Ups C 74

506

281

En döendes bön

Ups C 74

507

282

En döendes bön

Ups C 74

508

283

En döendes bönesuck

Ups C 74

509

284a

Allmän slutbön

Berol T Lat 71

510

284b

Allmän slutbön

Holm X GM

Tillägg:

Sida

Bön nr

Bön

Hskr

513

19 1/2

Kristi pina, död och uppståndelse

Giess 881

518

23c

Jesus Kristus

Sko 8

520

25b

Jesus Kristus

Sko 8

520

28b

Vår Herre

Sko 8

522

39a

Kristi pina

Giess 881

523

39b

Kristi pina

Giess 881

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22