Övriga

Här förtecknas de texter som finns utgivna utanför de två stora serierna Svenska Fornskriftsällskapets Samlingar (SFSS) och Samlingar af Sveriges Gamla Lagar (SSGL).

Lagerbring 1758: Birgittas uppenbarelser Bok 4 kap 131

Lund Mh 20

GDL: Gammel Dansk Læsebog:

 Sida

162-164

Bonaventuras betraktelser, kap 62

Holm A 31

243-247Christi pinohistoria (Passional; utdrag)Holm A 31
Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22