Medeltidens dikter och Rim

1. Andliga dikter

2. Världsliga dikter

(SFSS 25)

Vissa av dikterna finns utgivna i andra volymer av SFSS, eftersom de ingår i andra texter. Sådana stycken har märkts med asterisk (*).

Andliga dikter:

MaskintextSidaInnehållHandskrift

3

Christi pina

Holm A 34 *

7

Adam och Christus

E 8822

19

Christi förtjenst

E 8822

26

Christi pina (norska)

E 8822

45

Sång om Christi pina

Holm A 49

49

Marias sju fröjder

Holm A 108 *

61

Vår Frus pina

E 8822

78

Tio guds bud

E 8822

92

Kroppens och själens träta

E 8822

121

Kroppens och själens skilsmessa, fragment

123

En syndares omvändelse

AM 191

137

Bön till vår herre

Holm A 43

138

Bön till Jesus, tryckt i Tideboken

142

Bön till Jesu sår och pinoredskap

Holm A 108 *

150

Böner vid Gudstjenstens sju tider

Holm A 108 *

158

Bön till Jungfru Maria, tryckt i Tideboken

160

Bön till S Joakim

Holm A 38

162

Bön till s Josef

Holm A 38

163

Böner vid gudstjensten

Holm A 108 *

165

4 böner tryckta i Tideboken

167

Psalm: En rikir man

Grijs X

172

Två psalmer, Benzeli kvart, n:o 4

172 f

Psalm. Af Warfru en Wisa. Peringskiölds avtryck.

172 i

Två visor

AM 792

Världsliga dikter och rim:

MaskintextSidaInnehållHandskrift

175

Inledning till skogsstadga för Trögden (omkring 1320)

Sko 50

177

Om konung Albrekt

Holm D 4

185

Riddar s Göran

Holm D 4

200

Schacktavels lek A

AM 191

313

Historia Sancti Olaj

Holm D 2

382

Julens och Fastans träta

Holm D 4

385

Tre dikter av Biskop Thomas

Holm B 35

398

Konstens och Dygdens förakt

Holm D 80

401

Erik förste kung i Götaland

403

Striden om Visby 1449, ur "En vijse book"

412

Thord Bondes mord 1456 , ur "En vijse book"

414

Slaget vid Brunkeberg1471 , ur "En vijse book"

419

Konungen av Biskop Henrik

Holm D 2

422

Sveriges Lag och Klokskapsråd för hushållning

Ups C 403

427

Om Bohag

Holm D 27

432

Skara Biskopskrönika

Holm B 35

443

Riddar Paris och Jungfru Vienna

Holm D 2

451

Om ett gyllene år

Holm D 8

471

Slaget vid Brännkyrka 1518, , ur "En vijse book"+Sumbla

477

Peder Månssons förspråk till Stridskonst och Stridslag

Linc J 8

480

Peder Månssons förspråk till Barnabok och Bergsbok, avskrift av förkommen hskr

485

Linköpings biskopskrönika, efter ett tryck från 1709

511

Gillevisa och skålverser, ur Sumbla

512

Fyra skålverser

E 8822

514

Kärleksvisa

AM 191

516

Rim ur diverse lagböcker ur Holm B 5b och Holm B 1

518

En svensk man, hskr i Riksarkivet

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22