Suso: Gudeliga snilles väckare

Texten är översatt till fornsvenska vid 1400-talets slut. Den förekommer i en längre version och en förkortad. I en av handskrifterna (Holm A 3) finns utdrag ur båda versionerna.

Handskrifter till den längre versionen:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R50.A

A, Holm A 4

1480-1500

SFSS 18

B.R50.D

D. Holm A 3 (kortare stycken)

Handskrifter till den kortare versionen:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R51.A

A, Holm A 27

1500-1520

SFSS 18

B.R51.B

B. Holm A 49 (fragment)

1480-1500

B.R51.C

C. Helsingfors xx (fragment)

1480-1500

B.R51.D

D. Holm A 3 (kortare stycken)
Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22