Sju Vise Mästare

Sju Vise Mästare

Sagan om sju vise mästare finns i tre olika fornsvenska översättningar. De tycks vara helt oberoende av varandra. Den första (SVM A) ansågs förr vara från slutet av 1300-talet, men  detta har ifrågasatts av Blomqvist (1941) och Ståhle (i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1967). Shåle menar att både A- och B-översättningen är från 1400-talets förra hälft. 

Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B:P2.A

A. Holm D 4, (början saknas)

1430-tal

SFSS 28

B:P2.B

B. Holm A 49, (kortare redaktion)

1440-tal

SFSS 28

B.P2.C

C. AM 191 ( kortare redaktion, slutet saknas)

1492

SFSS 28

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22