Själens Tröst

Själens Tröst är en översättning/bearbetning av den lågtyska Seelentrost. Den finns bara bevarad i en handskrift, men den är ändå utgiven två gånger.

Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Handskriftens ålder

Utgåva

B:R18.A

A. Holm A 108

SFSS 19

B:R18.A

A. Holm A 108 (nyutgåva av Henning)

SFSS 59

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22