Sankt Bernhard: Thänkilse

Texten finns i en kortare version, Jöns Buddes översättning, som är gjord 1487-1491, och en längre.

Handskrifter till den korta versionen:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R61.A

A, Holm A 4

1487-1491

SFSS 16

Handskrifter till den längre versionen:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R61.BB. Holm A 91498-1502

SFSS 16

B.R61.C

B. Holm A 27

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22