Karlskrönikan och Sturekrönikorna

(Nya krönikan och dess fortsättningar)

Karlskrönikan finns bevarad i flera redaktioner. Den första utgör ett självständigt verk som omfattar tiden från 1386-1452. Den är tillkommen på 1450-talet I de senare redaktionerna har Erikskrönikan arbetats samman med Karlskrönikan, och så småningom har texten utvidgats med Sturekrönikorna.

  

Handskrifter:


Första redaktionen:
I den ursprungliga redaktionen är Karlskrönikan ett självständigt verk.

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B:V1.A

Holm D 6 (Karlskrönikan A)

SFSS 17:2

Andra redaktionen:
Andra redaktionen innebär framför allt att Erikskrönikan har arbetats samman med Karlskrönikan. Därmed har den förra fått en ny inledning och en förbindande berättelse har skapats.

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B:V1.B1

Lund Mh 32 (Ny början till Erikskrönikan)

SFSS 17:1

B:V1.B2

Lund Mh 32 (Erikskrönikan, resten)

-

B.V1.B3

Lund Mh 32 (Förbindelsedikten)

SFSS 17:1

B.V1.B4

Lund Mh 32 (Karlskrönikan B)

-

Senare versioner av denna redaktion finns i Linc H 133 och Linc 132. Båda är mer än hundra år yngre än Lund Mh 32. Denna redaktion finns också i en förkortad variant i Codex Ups C 62, där ett stort antal verser har strukits.

Tredje redaktionen:
Den tredje redaktionen bygger på den andra. Den skiljer sig från denna i det att de förenade krönikorna följs av tre fortsättningar, Sturekrönikorna, som täcker tiden från 1452 till 1496. Dessa återfinns tillsammans med de förenade Eriks- och Karlskrönikorna i Holm D 5 och i en avskrift av denna, AM 899.

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B:V1.D1

Holm D 5 (Erikskrönikan och Karlskrönikan)

B:V1.D1

Holm D 5 (Sturekrönikorna, 1452-1496)

SFSS 17:3

Samma text finns också i Sko 20 och Ups E 1 och några senare handskrifter. Den förkomna Bjelkehandskriften och Linc H 131 innehåller också de förenade krönikorna, men bara början av Sturekrönikorna (tom vers 148).

Fjärde redaktionen:
Den fjärde redaktionen har dels en ny inledning, dels vissa tillägg i huvudtexten och dels en helt ny Sturekrönika. Denna täcker tiden ända fram till Christian II, dvs 1452-1520.

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B:V1.E1

Linc H 130 (Yngsta inledningen till Erikskrönikan)

SFSS 17:1

B:V1.E2

Linc H 130 (resten av Erikskrönikan och Karlskrönikan)

-

B:V1.E3

Linc H 130 (Tillägg till den förenade krönikan)

SFSS 17:1

B:V1.E4

Linc H 130 (Nya Sturekrönikan 1452-1520)

SFSS 17:3

Denna text återfinns också i Sko 46 och Holm D 7 samt en 1600-talshskr vid KB.

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22