Järteckensboken

Järteckensboken finns bevarad i en fullständig uppteckning i Codex Oxenstiernianus och två fragment. Den är tillkommen senast 1385, men kan vara något äldre. Somliga av järtecknen kan ses som legender.

Handskrifter:

Text

Handskrift

Ålder

Utgåva

B:R3.A

A. Holm A 110 (Codex Oxenstiernianus)

1385

SFSS 22

B:R3.B

B. AM 787, järtecken nr 1-63

SFSS 22 (läsarter)

B.R3.C

C. Hels UB, fragment B, järt 15-22 och 60-67

SFSS 22

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22