Den Heliga Mechtilds uppenbarelser

Texten är översatt till fornsvenska vid två tillfällen. Den äldsta översättningen finns bara bevarad i ett kort fragment, medan den andra, gjord av Jöns Budde 1480, finns bevarad någorlunda fullständig.

Handskrifter till den äldre översättningen:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R55.A

A. Lund Mh 20

1480-1500

SFSS 18
SFSS 32

Handskrifter till den yngre versionen:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R56.AA. FH10 Åbo 39 (förkommen)1480

B.R56.B

B, Holm A 13

1490-tal

SFSS 32

Av denna yngre version finns också vissa stycken fragmentariskt bevarade i andra handskrifter.

Första boken, kap 39

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R56.CC. Holm A 80

SFSS 32

Första boken, kap 40: Fem böner om Jesu uppståndelse)

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R56.CC. Holm A 80
B.R56.DD. Holm A 37
B.R56.EE. Holm A 38
B.R56.FF. Holm A 43

SFSS 32

Första boken, kap 66 o 67

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R56.DD. Holm A 9

SFSS 32

Första boken, kap 86: (Mechtilds tre Ave)

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R56.CC. Holm A 80
D. Holm A 37
E. Holm A 38
F. Holm A 43
G. AM 422

SFSS 32

H. Holm A 29 (danicerande)
Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22