Bondakonst

Bondakonst

Texten som skapad av Peder Månsson. Den är till stora delar en översättning av Lucius Junius Moderatus Columella: De re rustica. översättning. Den antas vara översatt under andra halvan av 1510-talet.

Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.E15.A

Holm X 502 (Peder Månsson Liber B)1516-1519

SFSS 75

....

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22