Birgittas uppenbarelser, återöversättning

Birgittas uppenbarelser, återöversättning

Bigittas uppenbarelser finns främst bevarade i återöversättning från latinet. Bara till mycket ringa del är de bevarade i fornsvenskt original.

Den första redationen är bara delvis bevarad. Den är hårt latiniserad och förmodligen från ca 1380. Den andra redaktionen finns bevarad i fullständigt skick och är något yngre. Ibland talar man också om en tredje och fjärde översättning, men här sammanförs de med "andra redaktionen". Holm A 44 innehåller större delen av bok 8 och ansågs förr tillhöra den första redaktionen. Senare forskning hävdar dock att den tillhör en bearbetning av den andra.

Utöver de egentliga uppenbarelsernas åtta böcker finns också Regula Salvatoris och Revelationes Extravagantes.

Ett mindre antal stycken ur Birgittas uppenbarelser finns även i Codex Bergmannius (Lund Mh 20). Några av dem saknas i den latinska texten och några är inte intagna i den svenska redaktionen.

Handskrifter:

Maskintext

Omfång

Handskrift

Utgåva


B:R15.A1
B:R15.A2
B:R15.A3
B:R15.A4
B:R15.A5
B:R15.A6
B:R15.A7
B:R15.A8
B:R15.A9

A. Birgittas uppenbarelser, Första redaktionen:
1. Bok 1: 8, 28, 31, 36, 42, 52, 53, 58 + Bok 4:110
2. Bok 1:55 - Bok 4:25
3. Bok 3, Fragment a
4. Bok 4:2-71
5. Bok 5
6. Bok 6 (121 kapitel)
7. Bok 7
8. Bok 8
9. BU på birgittinernorska:


Holm A 110
Holm A 5b
Ups C 835a
Ups C 61
Ups C 61
Ups C 61
Ups C 61
Ups C 61
E xxx (Sko 5)


SFSS 22
CCSM X
SFSS 67

SFSS 80

SFSS 84

SFSS 14:4


B:R15.B1
B:R15.B2
B:R15.B3

B:R15.B4
B:R15.B5

Birgittas uppenbarelser, Andra redaktionen:
1. Bok 1-3
2. Bok 1-8
3. Bok 1-8

4. Bok 3: 1-12, 16-
5. Bok 8 , större delen


Holm A 33
Holm A 5a
E 8801 (Sko 136)

Ups C 61
Holm A 44


SFSS 14:1
SFSS 14:2-3
SFSS 14:1
(lakuner)
SFSS 14:4
SFSS 14:4

B.R15.CRegula Salvatoris och Revelationes ExtravagantesBerlin KB 3762SFSS 14:4

B.R15.D
Birgittas uppenbarelser ur Codex Bergmannius
Bok 4:13, 6:18, RevExtra 63, 69 + tre betraktelser

Lund Mh 20

SFSS 14:4

 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22