Jungfru Marie Psaltare

Texten är tillkommen som en översättning i Vadstena kloster. Den är sannolikt överatt av Johannes Mathei, vilken var bördig från Jönköping och intogs i Vadstena kloster 1476 och dog 1524. Översättningen torde vara genomförd någon gång under åren 1510-1524. Se närmare Geete i SFSS 48.

Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.R70

A, Holm A 2

1534

SFSS 48

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22