Upplandslagen

Upplandslagen

Upplandslagen är tillkommen ca 1296 och stadfästes 1297. Den finns finns bevarad i ett flertal hskr.

Då Schlyter gav ut lagen hade han inte tillgång till två gamla och fullständiga handskrifter, Codex Ängsö och Codex Esplunda. Dessa två handskrifter är senare utgivna i SFSS (här betecknade G och H). Normalt anser man att E står närast originalet, medan de övriga handskrifterna grupperar sig i två grupper: F, G och H hör närmare samman och A, B, C och D hör närmare samman.

Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L7.A

A. Ups B 12

Mitten 1300-talet

SSGL 3

A.L7.B

B. Holm B 199

1300-1350

SFSS 70

A.L7.C

C. Holm B 52

Mitten 1300-talet

SFSS 70

A.L7.D

D. Ups B 49 (Endast Ärvdabalken)

A.L7.E

E. FH2, Förkommen hskr, utgiven 1607

ca 1300

SFSS 70

A.L7.F

F. Fragm Holm B 202 (Delar av Ärvdabalken)

ca 1300

SmFSv 1

A.L7.G

G. Cod Äng (Ängsöhandskriften)

Mitten 1300-talet

SFSS 35

A.L7.H

H. Cod Esp (Esplundahandskriften)

Mitten 1300-talet

SFSS 51

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22