Södermannalagen

Södermannalagen

Södermannalagen finns bevarad i ett flertal handskrifter. Lagredaktionen är troligen tillkommen kring 1300, men har reviderats och den reviderade versionen stadfästes 1327. Den bygger i stora delar på Upplandslagen.

  

   Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L12.A

A. Holm B 53

ca 1330

SSGL 4

A.L12.B1
A.L12.B2
A.L12.B3

B. NKS 2237: Hela texten
B. NKS 2237: Stadfästelsebrevet (Confirmatio)
B. NKS 2237: Additamenta (med Magnus Erikssons Valstadga)

slutet 1330-talet

SFSS 37
SSGL 4
SSGL 4

C. Holm B 5b

1350-1400

D. AM 52

1350-1400

E. Sko x

slutet 1300-talet

....

   

  

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22