Pentateuchparafrasen

Pentateuchparafrasen

Pentateuchparafrasen innehåller de fem moseböckerna i översättning från latinet, samt en rad betraktelser kring dessa. Den anses vara tillkommen under första halvan av 1300-talet. Den finns bevarad i två (nästan) fullständiga handskrifter. Båda hanskrifterna är utgivan i SFSS.

Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.R2.A

A. Codex Thott (Köpenhamn)

1400-1450

SFSS 9:1

A.R2.B

B. Holm A 1 (MB I B)

1526

SFSS 60

ETC.

....

Specialfiler:

A.R2.C

Parallelltext med båda handskrifterna

  

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22