Östgötalagen

Östgötalagen

Östgötalagen anses normalt vara tillkommen vid slutet av 1200-talet, ca 1290. Den finns bevarad i sin helhet i två handskrifter (A från 1300-talet och F från slutet av 1500-talet). Dessutom finner vi ett fullständigt 1600-talstryck (B) efter en förkommen gammal handskrift och flera fragment av relativt hög ålder (1300-talet).

Handskrifterna består delvis av fragment som bl a limmats på pärmarna i andra hanskrifter. Dessa texter är delvis mycket fragmentariska. För en beskrivning, se Ståhle i SFSS 7.

 Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L4.A

A. Holm B 50

Mitten 1300-talet

SSGL 2

A.L4.B

B. FH1,Förkommen hskr, utgiven 1607

A.L4.C

C. Ups B 22:1, Ups B 22:8, Holm B 179 (fragment)

1350-1400

SFSS 41

A.L4.D

D. Holm B 24 (fragment)

Mitten 1300-talet

SFSS 41

A.L4.E

E. Ups B 22 (fragment)

Mitten 1300-talet

SFSS 41

A.L4.F

F. Holm B 197

1550-1600

G. Läsarter till B, anmärkta i utgåvan från 1607

A.L4.H

H. Kyrkobalken ur Skokl Avd I 145 4:o

1350-1400

SFSS 41

I. Kyrkobalken (t fl 8) ur Holm B 1

Slutet 1400-talet

K. Kyrkobalken (t fl 19) Ups B 74

1570

A.L4.M

M. Holm B 196 (fragment)

Mitten 1300-talet

SFSS 41

A.L4.N

N. Köpenhamn AM 1056, 4:o fragm V.

1300-1350

SFSS 41

O. Kyrkobalken ur Ups B 68

Mitten 1400-talet

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22