Fornsvenska legendariet

Fornsvenska legendariet

Fornsvenska legendariet finns i relativt fullständigt skick i två bevarade handskrifter (B och C). Den äldsta handskriften (A) omfattar bara en tredjedel av den totala texten. Smärre partier finns också  i några andra handskrifter/fragment. Den fornsvenska texten antas vara tillkommen någon gång mellan 1276 och 1307. Större delen av texten är utgiven av Stephens i SFSS 7:1-2, men några mindre partier saknas, främst Patrikssagan som finns utgiven i SFSS 7:2.

Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.R1.A

A. Holm A 34 (Codex Bureanus)

ca 1350

SFSS 7:1-2

A.R1.B

B. Ups C 528 (Codex Bildstenianus)

1400-1450

SFSS 7:1-2

A.R1.C

C. RA E 8900 (Sko 3; Codex Passionarius)

1450-1470

(SFSS 7:2)

A.R1.D

D. Holm A 3

A.R1.E

E.

A.R1.F

F. Holm A 110 (Legenden om Franciscus)

SFSS 22

A.R1.G

G. Fragment (Holm A 124)

ca 1350

Samlaren 1913, s 276ff

....

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22