Ups C 74

Handskriften är en samlingshandskrift från Vadstena skriven av många händer under 1400-talet. Den finns beskriven av Geete i SFSS 33. Handskriften har 360 blad, varav 343 är folierade. Merparten är på latin, påvebrev, privilegier m m, men tio stycken är på svenska

Innehåll på fornsvenska:

MaskintextBladInnehållUtgåva

231

Biskop Nils brev om ekonomibyggnaderna i Vadstena

234-235

K Kristierns bref om "vårfrupenningens" förnyande

236

Vårfrupänningen

240-248

Biskop Nils stadfästelse 1443 av sysslomansstadga för VK

250-254

Biskop Nils visitationsbrev 1448

269-316

Stadgar för Vadstena klosterfolk 1451 (utg efter Holm A 24)

317-330

Tractatus de arte bene moriendi

SFSS 33

331-340

Regel och stadga för bröder och systrar

342-352

Abbedisseval

353-359

Confessorsval

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22