Codex Ups. C321

Handskriften är en samlingshandskrift från Vadstena skriven ca 1500. Den beskrivs av Geete i SFSS 33. Handskriften har 364 blad och är nästan uteslutande på latin. Undantaget utgörs av två stycken och ett antal svenska glossor i marginalen.

Innehåll på fornsvenska:

MaskintextInnehållUtgåva

273-274

Huru en döende människa skall giva sig Gud i våld

SFSS 33

304

Bön vid Hel. Trefaldighet.

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22