Codex Ups. C 50

Handskriften är en Vadstenacodex från mitten eller senare hälften av 1400-talet, utförd av många händer. Den finns beskriven av Geete i SFSS 33. Endast delar av handskriften är på fornsvenska.

  

Innehåll:

MaskintextBladInnehållUtgåva

98r - 99r

Puncta oc stykke som amote reglonne göras

106r - 108r

Abbedissan Bengta Gunnarsdotters stadga från 1444-47

113v - 124v

Betraktelser om Jungfru Maria (Salutationes m m )

125r

Fader vår och tron

148

Avlatspåbud av år 1433 för Kristi lekamens fest

150 - 151

Betraktelser över J Marie sorg vid Kristi pina (utg enl A 49)

SFSS 36

151

Tolv oseder i kloster

152r

Utläggning av första budet

SFSS 36

152

Sex tecken av Guds kärlek

153 - 156

Om synd mot den Helige ande

SFSS 36

166 - 167

S Lodovici heelsamlikin raadh oc kännedombir

SFSS 36

172 - 212v

Fjorton råd till k Kristiern I

SFSS 36

213r - 216r

De fem sinnenas synder

SFSS 33

216v - 218r

Sju huvudsynder

SFSS 33

218v - 220r

Synd mot de sju budorden

SFSS 33

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22