Holm A 80

riften är en Vadstenahandskrift från ca 1520. Den är skriven av Christina Månsdotter och bekostad av Birgitta Andersdotter. Den finns beskriven av Klemming i SSFS 14:5 och av Geete i SFSS 38. Handskriften har 207 blad. Början av hskr är till stora delar på latin, medan sidorna 160-414 huvudsakligen är på svenska.

Innehåll:

MaskintextSidaInnehållUtgåva

B.RL36.B

3 - 10

Sancte birgitte släkt

SFSS 34

11 - 14

Undervisning

15 - 26

Kalendarium

27 - 28

Tabula signorum (läkedom)

29 - 30

Avbildningar av Jesu sår

31 - 160

Liturgisk avdelning på latin

160 - 163

Bön: Heliga Trefaldighet

SFSS 38

163 - 180

Bön: Heliga trefaldighet

180 - 186

Bön: Om Guds Jungfru Marias och änglarnas beskydd

SFSS 38

186 - 189

Bön: Söndagsbönen variant A

SFSS 38

189 - 189

Bön: S Erasmus: egen början

SFSS 38

192 - 195

Bön: Jungfru Marie rosenkrans: början

SFSS 38

196 - 209

Bön: Jungfru Marie rosenkrans: huvudpartiet

209 - 213

Bön: Heliga tre kungar variant A

SFSS 38

213 - 239

Bön: Nattvardsböner (två på latin)

239 - 240

Bön: Jungfru Maria, efter nattvarden

SFSS 38

240 - 252

Bön: Jesu kroppsdelar

252 - 259

Bön: Jesu fem sår

259 - 259

Bön: För att få evig lycka

SFSS 38

261 - 264

Bön: Jungfru Marie sorg och glädje vid uppståndelsen

SFSS 38

264 - 272

Bön: Jungfru Marie femton bedrövelser

272 - 276

Tre latinska antifoner o en collecta

288 - 289

Bön: S Anna: egen rubrik

SFSS 38

292 - 294

Bön: S Anna variant A

SFSS 38

295 - 296

Bön: Jungfru Marie lemmar variant B

SFSS 38

298 - 303

Bön: Jungfru Marie lemmar

SFSS 38

303 - 304

Bön: Jungfru Maria

SFSS 38

315 - 329

Bön: Heliga Birgittas bön

SFSS 14:4

335 - 336

Bön: S Birgitta

339 - 339

Bön: S Andreas

SFSS 38

347 - 350

Bön: S Birgitta

SFSS 38

350 - 352

Bön: Jungfru Maria, bön för nunnor

SFSS 38

354 - 357

Bön: För klostersystrar

SFSS 38

357 - 362

Bön: Jesus inför sin domare

SFSS 38

366 - 367

Bön: Vår Herres heliga blodsdroppar

SFSS 38

368 - 370

Bön: S Katerina (av Sverige): annan rubrik

SFSS 38

371 - 371

Bön: Jesu törnekrona

SFSS 38

372 - 374

Bön: Glädz Maria

376 - 376

Bön: Tio tusen riddare variant A: egen början

SFSS 38

378 - 379

Bön: S Martin

SFSS 38

385 - 386

Bön: Helig Ande

SFSS 38

386 - 390

Bön: Fem böner på latin

390 - 391

Bön: För dem som pinas i döden: variantrubrik

SFSS 38

394 - 395

Bön: Jesu axelsår

SFSS 38

395 - 399

Bön: Böner inför Jungfru Marias beläte + Magnificat på latin

399 - 403

Bön: Jungfru Marie sorg efter nedtagningen från korset

SFSS 38

403 - 404

Jnicium sancti ewangelij secundum johannem

404 - 405

Det apostoliska Credo

SFSS 38

405 - 405

Bön: Ave Maria

SFSS 38

405 - 405

Bön: Fader vår variant E

SFSS 38

405 - 406

Bön: För de avlidnas själar

SFSS 38

408 - 408

S Damasceni Sanctus (på latin)

411 - 412

Bön: Riddar S Göran variant B

SFSS 38

412 - 414

Bön: Jesu axelsår

SFSS 38

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22