Codex Holm D 4

Codex Holm D 4

Handskriften dateras till 1430-talet. Den beskrivs av Liffman och Stephens i SFSS 5 och av Klemming i SFSS 1. Sidnumreringen löpte förr med bokstavsbeteckningarna a-m, där varje bokstav omfattar 30 blad, vilka betecknades med romersk siffra. I senare utgåvor har sidorna omräknats till arabiska siffror.

Maskintext

Sida

Text

Utgåva

A.V1.A

3-113

Ivan Lejonriddaren (äldre utgåva SFSS 5)

SFSS 50

A.V2.A

114-169

Fredrik av Normandie (äldre utgåva SFSS 11)

SFSS 49

170-171

Aff Danmarks konongom

SFSS 5

A.V3.A

179-215

Flores och Blanzeflor (äldre utgåvor SFSS 1 & 46)

SFSS 61

216-219

Småstycken på latin

219

Aff aarana skipilsom

SFSS 5

221-400

Konung Alexander

SFSS 12

401-405

Annaluppteckningar på latin

407-410

Danaholmstraktaten m m västgötskt

SSGL I

411-438

Småstycken på latin

B.P1.A

440-460

Aff karlamagnus konung

SFSS 28

460-462

Allegorisk dikt över Kung Albrekt

463-466

Aff gudz tillkwämpd

SFSS 7:1

B.RL.108

466-471

Marialegender

SFSS 7:1

471

De femton domedags tecken

SFSS 5

472-474

Speculum missæ

SFSS 33

474-478

De ligno domini

SFSS 7:1

479-490

Lucidarius A

SFSS 33

B.P2.A

491-527

Sju vise mästare A

SFSS 28

528-535

Själens och kroppens träta

SFSS 25

535-543

Sankt Yrian

SFSS 25

544-590

De sju sakramenten

SFSS 33

  

 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22