Codex Holm. A 9

Codex Holm. A 9

Handskriften är en Vadstenacodex från tiden 1498-1502. Den beskrivs av Wieselgren i SFSS 16, se även Geete i SFSS 36 (s XXIII-XXVI). Den är förmodligen skriven av Anna Matsdotter (Karth), borgardotter från Vadstena, som inträdde i klostret 1498 och dog 1524.

Innehåll:

MaskintextBladInnehållUtgåva

B.R60.A

1 - 95

Sancti Bernardi bok til sinne syster af ett gudhelikt lifwärne

SFSS 16

B.R61.B

95v - 113r

Sancti Bernardi Thänkilse

SFSS 16

C:RL.117

113r - 119v

Legenden om Nereus Achilles och Domicilla

SFSS 7:3

C:RX

119v - 121r

S Mechtilds uppenbarelser, kap 66 och 67

SFSS 32

C:RX

121v - 122v

Nakor stycke som biscopin gör naar han wigher kirkio

SFSS 33

C:RX

122v - 125r

Wttydhilse aff them siw antiphonis som siwngas fore iwlin

SFSS 33

C:RX

125r - 125v

Säx synder amote them hälgha anda

SFSS 36

C:RX

125v - 128v

Hwru glömda synder forlatas af gudhi

SFSS 36

C:RX

128v - 129v

Ordh wt ganghin af gudhz munne

SFSS 36

C:RX

129v 138v

Huru S Iohannes ewangelista liknas widher siw thrä ok siw foghla …

SFSS 36

B.R45.A

138v - 181v

Stimulus Amoris, av Bonaventura

SFSS 36

C:RX

182r - 184v

Responsorier m m i advent och jul

SFSS 33

  

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22