Codex Holm. A 49

Codex Holm. A 49

Handskriften är en samlingshandskrift från mitten och senare hälften av 1400-talet. Den finns beskriven av Klemming i SFSS 15. Se även Henning (SFSS 66) och Carlsquist (2002). Den sändes på 1440-talet från Vadstena till Nådendal.

Innehåll:

MaskintextBladInnehållUtgåva

B:R20

1 - 122

Sancti ansgarii hälgha lifwerne

SFSS 34

B:RL67.B

125 - 204

Legenden om Gregorius av Armenien B

SFSS 15

B:RX

206 - 216

Formula honeste vite sancti bernardi

SFSS 16

217 - 242

Barlaams och Josaphats saga: koncept av inledn

SFSS 28

B:RL30.A

243 - 260

Barlaams och Josaphats saga: renskrift av inledn

SFSS 28

B:RL30.A

260 - 338

Barlaams och Josaphats saga: huvudpartiet i koncept

SFSS 28

B:E4.A

339 - 354

Läkebok 4

SFSS 26

B:RX

355 - 376

Jungfru Marie fem salutationes (bitar även i SFSS 38)

SFSS 36

C:P2.B

377 - 417

Sju vise mästare B

SFSS 28

B:RX

418 - 420

Legend om en munk i Rom

B:RX

421 - 423

Bön: Femton böner till Kristi pina variant A

SFSS 38

424 - 425

Bön: Kristi sårs antal

SFSS 38

425 - 427

Bön: Jesu Kristi moders fem bedrövelser

SFSS 38

427 - 428

Bön: Din ängel

SFSS 38

428 - 432

Bön: Jungfru Marie sju fröjder

432 - 434

Bön: Jungfru Maria (rimmad)

435 - 436

Bön: Jesus Kristus variant A

SFSS 38

Latin

437 - 440

Legend om en jungfru

B:RX

441 - 470

Om de 15 i Christi pinohistoria märkliga ställen

471 - 472

Thetta äru san ödhmiukz tekn

472 - 472

Bön: S Anna, hjonalagens fru

SFSS 38

473 - 473

Bön: Birgittas bön om miskund (variant i SFSS 14:4)

SFSS 38

473 - 473

Bön: Kristi lekamen

SFSS 38

B:RX

474 - 474

Fragment av biktformulär

SFSS 33

475 - 476

BLANKT

B.RL65

477 - 496

Legend om Germanus antisiodorensis archiepiscopus

SFSS 7:3

C:R51.B

497 - 514

Utdrag ur Gudeliga snilles väckare (var ur Holm A 27 utg i SFSS 18)

B.RL62

517 - 532

Legenda et vita sanctarum samt Genouepha

SFSS 7:3

B:RL98

533 - 536

Passio sancte macre virginis

SFSS 34

 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22