Codex Holm. A 110

(Codex Oxenstierna)

Handskriften är en Vadstenacodex från slutet av 1400talet. De första två delarna är tillkomna 1385, medan de senare förmodligen tillkommit under tiden fram tom 1400.

De första två styckena är skrivna av samma hand (Jordanus), medan den tredje är skriven av två olika händer (B och C). För övrigt finner vi en ny hand vid den fjärde femte och sjätte texten (D, E och F). Legenderna om Barbara, Juliana och Silvester är skrivna av en och samma hand (G), liksom de fyra sista texterna (hand H).

Innehåll:

MaskintextSidaInnehållUtgåva

B:R5.A

1-89

Engelens diktamen (=Sermo angelicus)

SFSS 14:4

B:R6.A

90-244

Järteckensboken

SFSS 22

B:R7.A

244-302

NT: Apostlagärningarna

SFSS 22

B:RX

303-326

Birgittas uppenbarelser: åtta kapitel ur Bok I samt 4:110

B:R8.A

327-469

Helga manna leverne

SFSS 22

B:RX

469-498

Heliga Birgittas leverne (Vita abbreviata)

B:RL28.A

499-514

Legend: Barbara, Juliana, Silvester

SFSS 22

B:R48.A

515-552

Legend: Clara

SFSS 22

B:RX

552-553

Fsv leg: Franciscus

SFSS 22

B:RL40.A

554-558

Legend: Blasius

SFSS 22

B:R13.A

559-597

Nichodemi Evangelium

SFSS 22
Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22