Codex Holm. A 10

Handskriften är en Vadstenacodex från 1500-1502. Den finns beskriven av Geete i SFSS 34. Den omfattar 216 sidor och är skriven med tre olika händer. Hand a har skrivit sid 1-196 (nr 1-5 nedan), hand b sid 196-201 (nr 6 nedan) och hand c sid 201-216 (nr 7-8 nedan)

Innehåll:

MaskintextSidaInnehållUtgåva

C:RX

1 - 4

Om Jesu födelse (läsarter SFSS 36)

C:RX

4 - 23

De S Margareta regina

SFSS 7:3

C:RX

23 - 56

Lektier i dymmelveckan (läsarter i SFSS 9:1)

C:RX

56 - 59

Ritual enligt hvilken påskljusen invigas (läsarter i SFSS 33)

C:RX

59 - 196

Eusebii lefnadsteckning öfver S Hieronymus

SFSS 34

C:RX

196 - 201

Jesu barndom och växt

C:RX

201 - 205

Vår herres tolf unders tecken (läsarter i SFSS 7)

C:RX

206 - 216

Jesu pinohistoria till läsning i dymmelveckan

SFSS 36

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22