Linc B 70a

(Linköpingslegendariet, Benz. 39)

Handskriften är en Vadstenacodex från början av 1500-talet. Den finns beskriven av Stephens i SFSS 7:2. De femton första legenderna (t o m Sankt Servacius) är enligt Bengtsson (1947) skrivna av Nils Ragvaldi. Dessa femton legender finns även i en samlingsfil: B.RL8.A-LincNR.html.

Texterna i denna handskrift är utspridda på så många utgåvor och olika ställen i dessa att även sidan i utgåvan anges här (texten börjar på den sida som anges efter utgåvan i kolumnen längst till höger).

Innehåll:

MaskintextBladInnehållUtgåva
B.RL14.A1r - 12r

S:a Amalberga

SFSS 7:3 276

B.RL115.A12r - 23v

S:a Maria Oegnies

SFSS 7:3 390

B.RL75.A23v - 24v

S:a Jakelina

SFSS 7:3 385

B.RL83.A24v - 25r

S:a Joleida

SFSS 7:3 448

B.RL123.A24r - 26r

S:a Otilia

SFSS 7:3 443

B.RL132.A26r - 29r

S:a Rakel

SFSS 7:3 433

B.RL50.A29r - 29v

S:a Elizabeth (av Brabant)

SFSS 7:3 478

B.RL130.A29v - 30v

S:a Phara

SFSS 7:3 271

B.RL141.A30v - 31v

S:a Tekla

SFSS 7:3 154

B.RL.6031v - 33r

S:a Felicula & Petronella

SFSS 7:1 331

B.RL.11233r - 34v

S:a Maria F

SFSS 7:3 64

B.RL12.A34v - 36r

S:t Albinus

SFSS 7:3 262

B.RL79.A35r - 41r

Johannes Chrysostomus

SFSS 7:2 660

B.RL96.A41r - 48r

S:t Macharius Romanus

SFSS 7:3 452

B.RL134.A48r - 57v

S:t Servacius

SFSS 7:3 158

B.RL69.A57v - 63v

S:t Gregorius på stenen (Stylista)

SFSS 7:3 321

B.RL138.B63v

S:t Stephanus Påve

SFSS 7:1 399

B.RL1.A63v - 65v

Sjusovaresagan

SFSS 7:1 435

B.RL55.A65v - 104v

S:a Emerencia o Anna

SFSS 7:3 585

B.RL32.A104v-106r

S:ti Bartholomei moder

SFSS 7:1 217

106r-110r

Chronicon de S:a Birgitta

B.RL139.A110r-111v

S:t Stephanus

SFSS 7:1 291

111v-114r

Epistola

SFSS 20 137

114r-118r

Tractatus

SFSS 20 149

118r-124r

De Vita Coenobitica

SFSS 20 1

B.R35.A125r-154r

Själens kloster (Claustrum animæ)

SFSS 20 27

154r-166v

S:t Basilii regula

SFSS 20 167

 
Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22