Codex Lund Mh 20

Handskriften är en Vadstenacodex från ca 1420. Den finns beskriven av Klemming i SFSS 15. Se även Carlquist (2002). Handskriften bands om år 1803. Förde denna ombindning inleddes hanskriften med Bonaventura och avslutades med Gregorius och Birgittas uppenbarelser. Av de senare återstår nu bara elva rader, men delar av fortsättningen fanns i behåll på sjuttonhundratalet, och dessa är utgivna av Lagerbring 1758 (bok IV:131, VI:118, Extrav 63 o 69 samt ytterligare tre texter som inte återfinns i andra handskrifter) .

Handskriften finns avfotograferad sida för sida vid Lunds universitetsbibliotek. Klicka här för att se den.

Innehåll:

MaskintextSidaInnehållUtgåva
B.RL67.A

1-70

Gregorius av Armenien A

SFSS 15

B.R15.C

70

Birgittas uppenbarelser, kort utdrag

SFSS 14:4
Lagerbring 1758

B.R1.A

71-329

Bonaventuras betraktelser

SFSS 15

B.R55.A

329

utdrag ur Mechtilds uppenbarelser

SFSS 15

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22