Codex AM 45

Codex AM 45

Handskriften är från mitten och senare hälften av1400-talet. Den finns beskriven i SFSS 26 av Klemming och i SSGL 12 av Schlyter.

Innehåll:

Maskintext

Sida

Innehåll

Utgåva

Magnus Erikssons Landslag. Hskr 21.

SSGL 12 (läsarter)

B.E13.D

aff trätighi dagha ther äro j hwart manadha skipte

SFSS 26

B.E1.A

Harpestängs läkebok, utdrag (Läkebok 1)

SFSS 26

Missa de quinque wlneribus christi

Jtem tässo mässor sculu latha sighias then tidh nakar wil färdhas ällir noghor ärinde främia.

B.E1.A

Två recepter

SFSS 26

Lista på Tyska rikets alla väldigheter

Två tillägg till stadslagen

  

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22