Codex AM 422

Codex AM 422

Handskriften tycks vara skriven in slutet av 1400-talet. Den finns beskriven av Geete i SFSS 38. Den är skriven av flera händer, till stor del i Vadstena. Hanskriften utgavs i sin helhet av Rietz 1842 med namnet En Wadstena-nunnas bönbok. Enligt Geete är denna edition dock "i många avseenden otillfredställande".

Innehåll:

Maskintext

Sida

Innehåll

Utgåva

B.RO.1HELA TEXTENRietz 1842

1 - 28

Bön: Jungfru Marie rosenkrans: huvudpartiet

SFSS 38

29-30Bön: Kristi kroppsdelar (fragm; endast varianter utg)

SFSS 38

Latin

40 - 44

Kronologiska anteckningar (utg i inl)

SFSS 38

44 - 48

Bön: Läsning av J Marie psaltare

SFSS 38

49 - 54

Mechtilds tre ave

SFSS 36

Latin

61 - 62

Bön: För nunnor

SFSS 38

Latin

78 - 84

Bön: Jesus Kristus variant B

SFSS 38

84 - 87

Bön: S Michael, ärkeänglar och alla helgon

SFSS 38

87 - 99

Bön: När man går till Guds hus

SFSS 38

100 - 106

Bön: Kristi pina

SFSS 38

106 - 107Om läsning av pater noster (var utg i SFSS 36)

Latin

110 - 145

Bön: Jesus Kristus

SFSS 38

146 - 147

Bön: Läsning av vigilier i Vadstena variant B

SFSS 38

Latin

152 - 166

Syndabekännelse för nunnor

SFSS 33

167 - 176

Bön: För nunnor vid deras dagliga sysslor variant A

SFSS 38

176 - 178

Bön: Bönesuckar för syndare

SFSS 38

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22