Berlin Theol. Lat. 71

Handskriften är en bönbok från Vadstena, skriven av okänd hand, sannolikt på 1470-talet. Den finns beskriven av Geete i SFSS 38. Handskriften har 194 blad, varav 343 är folierade.

  

Innehåll:

MaskintextSidaInnehållUtgåva

1 - 184

Kalendarium, breviarium m m på latin

184 - 185

Bön: Jungfru Marie Salutationes (var utg enl Holm A 49 i SFSS 36)

185 - 188

Bön: Jungfru Marie Salutationes (var utg som nr 123 i SFSS 38)

189 - 190

Blankt

191 - 194

Bön: Heliga Trefaldighet (var utg som nr 7:3-7, 2 i SFSS 38)

194 - 198

Bön: Heliga Trefaldighet

SFSS 38

198 - 204

Bön: Jungfru Marei bedrövelser (var utg. som nr 126 i SFSS 38)

204 - 206

Bön: Tre ave (var utg enl AM 422 i SFSS 32)

206 - 207

Bön: Jungfru Maria (Berhard, var utg som nr 98 i SFSS 38)

207 - 209

Bön: Birgittas bön "O Maria ärofullasta" (var utg i SFSS 14:4)

209 - 209

Bön: Jungfru Maria

SFSS 38

210 - 211

Bön: Jungfru Maria

SFSS 38

211 - 212

Bön: Jesus Kristus (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

SFSS 38

212 - 213

Bön: Jungfru Maria (Birgittas bön; variant i SFSS 14:4)

SFSS 38

213 - 213

Bön: Birgittas bön om miskund i döden

SFSS 38

213 - 214

Bön: Vår Herre

SFSS 38

215 - 218

Bön: Birgittas "O thu aldra lustelicasta" utg i två var i SFSS 14:4)

218 - 218

Bön: Birgittas "JHehsus christus lifuandis gudzson" var utg i SFSS 14:4

218 - 219

Bön: Om miskund i döden

SFSS 38

219 - 219

Bön: Jesu hjärta

SFSS 38

219 - 221

Bön: Tre Birgittaböner (var utg i SFSS 14:4, 160-162)

221 - 222

Bön: Tre små böner (var utg som nr 268a i SFSS 38)

222 - 225

Bön: Birgittas dagliga bön om helgonens förböner

SFSS 38

226 - 237

Bön: Kristi pina (variant i SFSS 14:4)

SFSS 38

237 - 238

Bön: Bön för ovänner (var utg som nr 232 i SFSS 38)

238 - 239

Bön: Till att undfå Guds kärlek

SFSS 38

239 - 240

Bön: För att få ånger (var utg som nr 257 i SFSS 38)

240 - 241

Bön: Birgittas "O Härra gudh alzwallogher" var utg i SFSS 14:4

241 - 242

Bön: Guds pina

SFSS 38

242 - 245

Bön: De sju orden på korset (var utg som nr 90 i SFSS 38)

245 - 252

Bön: Kristi fem sår (var utg som nr 75 i SFSS 38)

252 - 253

Bön: Guds pina (var utg som nr 39c i SFSS 38)

253 - 257

Bön: för syndare (var utg som nr 262 i SFSS 38)

257 - 257

Bön: Vår herres hjärta (var utg som nr 85 i SFSS 38)

257 - 258

Bön: Jungfru Marie hjärta (var utg som nr 142 i SFSS 38)

258 - 260

Bön: Jesu hjärta

SFSS 38

260 - 261

Bön: Jesu hjärta (var utg som nr 84 i SFSS 38)

261 - 264

Bön: Kristus (var utg som nr 20 i SFSS 38)

264 - 265

Bön: Jesu anlete (var utg som nr 80b i SFSS 38)

265 - 265

Bön: Nattvardsbön under mässan (var utg som nr 29 i SFSS 38)

265 - 267

Bön: Nattvardsböner under mässan

SFSS 38

267 - 267

Bön: Kristi lekamen

SFSS 38

267 - 269

Bön: Nattvardsböner när Guds lekamen lyftes (var utg som nr 23a i SFSS 38)

269 - 270

Bön: Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes (var utg som nr 50 i SFSS 38)

270 - 270

Bön: Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes

SFSS 38

270 - 272

Bön: Nattvardsbön när Guds lekamen lyftes (var utg som nr 65a i SFSS 38)

272 - 279

Bön: Nattvardsbön före sakramentet (var utg som nr 48:1-5, 7 i SFSS 38)

279 - 282

Bön: Nattvardsbön före sakramentet (var utg som nr 57 i SFSS 38)

282 - 284

Bön: Nattvardsbön före sakramentet (var utg som nr 114 i SFSS 38)

284 - 284

Bön: Nattvardsbön under sakramentet (var utg som 48:6 i SFSS 38)

284 - 286

Bön: Nattvardsbön efter sakramentet (var utg som 52:2 i SFSS 38)

286 - 287

Bön: Nattvardsbön efter sakramentet (var utg som 70 i SFSS 38)

287 - 288

Bön: Maria, efter nattvarden (var utg som 117 i SFSS 38)

288 - 289

Bön: Nattvardsbön efter sakramentet

SFSS 38

289 - 290

Bön: Nattvardsbön efter sakramentet (var utg som nr 29:2 i SFSS 38)

290 - 292

Bön: S Anna (var utg som 174 i SFSS 38)

292 - 294

Bön: S Anna (var utg som 176 i SFSS 38)

294 - 297

Bön: S Birgitta (var utg som 184 i SFSS 38)

297 - 297

Bön: S Katerina (av Sverige) på latin

298 - 298

Bön: S Katerina (de Grecia) variant A

SFSS 38

298 - 299

Bön: S Maria Magdalena (var utg som 215 i SFSS 38)

299 - 300

Bön: S Elisabeth

SFSS 38

300 - 301

Bön: S Barbara (var utg som 181 i SFSS 38)

302 - 303

Bön: S Dorothea (var utg som 188 i SFSS 38)

303 - 304

Bön: S Margaretha (var utg som 214 i SFSS 38)

304 - 304

Bön: S Appolonia (var utg som 179 i SFSS 38)

304 - 305

Bön: S Eufrasia

SFSS 38

306 - 306

Bön: S Clara

SFSS 38

306 - 307

Bön: S Petrus (var utg som 219 i SFSS 38)

307 - 308

Bön: S Paulus (var utg som 218 i SFSS 38)

308 - 309

Bön: S Andreas (var utg som 173 i SFSS 38)

309 - 310

Bön: S Johannes döparen (var utg som 200 i SFSS 38)

310 - 312

Bön: S Johannes evangelisten (var utg som 179 i SFSS 38)

312 - 312

Bön: S Thomas

SFSS 38

312 - 315

Bön: S Ambrosius

SFSS 38

315 - 315

Bön: S Hieronymus (var utg som 196 i SFSS 38)

316 - 316

Bön: S Franciscus (var utg som 194 i SFSS 38)

316 - 318

Bön: S Laurencius (var utg som 211 i SFSS 38)

318 - 319

Bön: S Erasmus (var utg som 191 i SFSS 38)

319 - 320

Bön: Heliga tre konungar (var utg som 165a i SFSS 38)

321 - 322

Bön: Alla änglar (var utg som 154 i SFSS 38)

322 - 323

Bön: Sin egen ängel (var utg som 151 i SFSS 38)

323 - 324

Bön: Det heliga korset (var utg som 87 i SFSS 38)

324 - 329

Bön: Alla helgon (var utg som 160 i SFSS 38)

329 - 331

Bön: För alla syndare (var utg som 270 i SFSS 38)

331 - 333

Bön: Syster och broder (var utg som 108 i SFSS 38)

333 - 334

Bön: För sina vänner (var utg som 228 i SFSS 38)

334 - 335

Bön: För dem som pinas i döden (var utg som 234a i SFSS 38)

335 - 339

Bön: Kristi uppståndelse (Mechtilds bön)

SFSS 36

339 - 340

Bön: Den helige ande (var utg som nr 15 i SFSS 38)

340 - 342

Bön: För klostersystrar (var utg som nr 265 i SFSS 38)

344 - 348

Mechtilds upp bok 3:1

SFSS 36

348 - 351

Mechtilds upp bok 1:31

SFSS 36

351 - 358

Bön: Nattvardsböner, före och efter sakramentet

SFSS 38

359 - 360

Mechtils upp kap 1:38 var utg i SFSS 36

360 - 361

Bön: Jungfru Maria, före nattvarden (Mechtild, jfr SFSS 32)

SFSS 38

363 - 378

Bön: Vår Herres lif och pina

SFSS 38

378 - 383

Bön: Vår frus fem spjut (var utg som 143 i SFSS 38)

SFSS 38

  

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22