BRB7A-Ex16

Texten är inskriven efter SFSS 9:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

#558

Leccio in benedicione palmarum die dominica libri exoci.


{Jraels} [Jsraels] folk kom til helim, ther waro xij  atj nokors manz huse äru swa faa persone. at the orka äkke äta vp eth lamb. Tha thaki sin näs huseno ther the rinnande watn källor, oc lxx palm trä, Ther slogho the wt thera tiäl, som näst oc komo widh watnet, Ther näst foro the aff helim, oc kommo til eth ökn som kallas syn, thz öknet är j mällan helim oc synai bärgh, tingat kommo the ffämtande daghen j androm manadhenom äpther thz at the waro farin wt aff egyptho land, Tha toko ather israels folk oc almoghe til at danta oc korra, amoth moyse oc aaron, oc sagdho, wi willom at gudh gaffwe os thz, at wi haffdom warit dräpne j egypto landh, tha wi satom ther ower sywdandhe köt grytomen, oc haffdom köt oc brödh nogh til mättes, Hwi haffwen j let os jn j thzta öknit, at j skwllen dräpa allan thenna almoghan mz hwngher oc swlt, Ther näst talade gudh til moysen oc saghe, iak skal lata rägna idher brödh nidher aff hymblenom, lät folket ganga wt hänta thz samman, swa at the haffua nogh til at äta hwan dagh oc iak wil fresta om än the wilia sta widh min lagh, ällar ey, Siätta daghen hwat the jnbära oc saman sanka, thz skal finnas thw swa mykyt som andhre, Äpther thzta at gudh haffde sakt moysi oc aron tässen förskreffna ordhin, tha talade the til israels folk oc sagdho j affton skolen j faa wita at gudh ledde idher wtaff egypto landh, oc arla om morghon, tha skulin j see gudz äro oppenbarlika mz idhrom öghom, Tha ängla brödhet regna nidher aff hymblenom

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22