BRB5A-Ex14

Texten är inskriven efter SFSS 9:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

#556

Tha gudh han saa thera ilherdzko j egipto landhe, Tha plagadhe han them mz tordön oc lygneel, oc drap en storan deel aff härenom oc han wändhe omkringh thera waghna, swa at hiwlen stodho op j högt oc the drwnknadho oc swnko nidher j dywpa grwndit, Tha sagdhe egyptane, the som än tha waro {liffwadhe} [liffwandhe], wändhom om wara waghna oc flym wndhan för israels mannom, för thy gudh han stridher mz them, amote os, Tha sagdhe gudh til moysen räk wt thina handh oc thina makt ower haffuet, oc läth watnet j böliona komma ower egyptana oc nidhersänkia them oc thera waghna oc the som tidha til häst, Tha moyses räkte wt sina handh oc sprotan gen moth haffweno, arla om morghonen j gryningenne, tha lop alt watnet j gän j samma stadhen thz förra war, Oc j thy sammo at egiptane willo tha haffwa om wänt oc wndhan flyt, tha kom watnet moth them, oc kastadhe them mith j bylionar, oc sänkte nidher allan pharaonis här, mz waghnom oc hestom fwa at ey wnkom en man aff them allom samman, Oc israels söner the gingho mith gönom rödha haffwet mz törrom fothom, oc watnet stodh som en mwr, oppa badha sidhor, badhe oppa höghre handh oc wenstra, oc thän samma daghen tha frälste gudh israels folk aff egyptanna handhom, oc the sagho egyptana dödha liggia a haffstrandenne, oc sagho gudz stora makt som han haffdhe tha bewist amoth thera owenom, Oc sidhan toko the til at rädhas gudh, oc trodho gdhi oc hans tiänara moysi, Oc tha sangh moyses oc israels syni thenna loff sanghen gudhi til hedher Cantemus domino gloriose enim etc

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22