BRB3B-Ex12

Texten är inskriven efter SFSS 9:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Annar leccio i mässonne a langafredagh libri exodi

Gudh han sagde til moysen oc aaron tha the varo i egyptolande. Thänne manadhen som är Marcius. han skal kallas när idhir at wara första manadhen i areno. Talin til allan israhels mogha oc säghin them swa tiionda daghin i thänna manadhenom. tha skal hwar man i sino huse taka eth lamb til sik oc sit folk. oc thz skal gömas til fiortanda daghin oc skal thz tha dräpas oc ätas. Är thz swa atj nokors manz huse äru swa faa persone. at the orka äkke äta vp eth lamb. Tha thaki sin nästa granna oc swa manga personas af hans folke. at the äru nogh mang til at vpäta eth lamb. Thz lambith skal wara wtan smitto. vtan vanska. helbrygdho. oc väl til räka. färdhugt oc got. oc thz skal wara gummar lamb. oc ey äldre än ars gamalt. Oc i sama matona skulin i oc taka idhir en kidhling. oc han skulin i göma til fiortanda daghin i thänna manadhenom. oc thän sama kidhlingin skal allir israhels moghe offra om aftons tima vm qwällin. Oc ther mz skulu the taka lamba blodhin. oc stryka han vppa badhen dor trän. som standa langx vp mz durumen. samuledhis oc vppa thwärträn som standir ofuan for dwrumen. i thy huseno ther the äta lambit. oc the sama nattena skulu the äta stekt är widh ellen. J skulin äta thz mz hofdhe. fotom. oc inälwom. oc thär skal enkte vara qwart i geen af til morghonen. löpir nakot ofuir. thz kastin i ellin oc bärnnin vp. Oc i thässa matona som här äptir star skulin i äta lambit. J skulin giordha idhra lände. hafua sko a idhrom fotom. staf i idhrom handom. oc i skulin skynda idhir oc äta hastelika. for thy i skulin färdhas oc skynda idhir af egyptolande. oc til thz landit som gudh hafuir idhir lofuath

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22